แบบฟอร์มใบสมัครประกวดแมว Excel File PDF File
 1) ประกวดแมวไทย 1 ริง คลิ๊ก ดาวน์โหลดใบสมัครแมวไทย คลิ๊ก ดาวน์โหลดใบสมัครแมวไทย
 2) ประกวดแมว Fun Show 1 ring คลิ๊ก ดาวน์โหลดใบสมัคร Fun Show คลิ๊ก ดาวน์โหลดใบสมัคร Fun Show
 3) ใบสรุปจำนวนแมวที่ส่งเข้าประกวด
 **ใบนี้ต้องมาส่งมาพร้อมกับใบสมัครนะคะ**
คลิ๊ก ดาวน์โหลดใบสรุปจำนวนแมว คลิ๊ก ดาวน์โหลดใบสรุปจำนวนแมว
     
     
     
คลิ๊กที่นี่ สำหรับผู้ที่ต้องการดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก-ขึ้นทะเบียนฟาร์ม-ขึ้นทะเบียนแมว

การส่งใบสมัครประกวด ต้องส่งพร้อมใบสรุปจำนวนแมว และแนบหลักฐานการโอนเงินมาในเมล์เดียวกันเท่านั้น
บัญชีออมทรัพย์ คุณสุนันท์ โซวประเสริฐสุข ธนาคารกสิกรไทย สาขาพุทธมณฑลสาย 4 เลขที่บัญชี
 261-2-13432-7

ใบสมัครแมวไทย - Fun Show ส่งที่อีเมล์ tcc_entry@hotmail.com แจ้งยืนการส่งใบสมัครได้ที่ Line id: bejizee2533
ส่วนการขึ้นทะเบียนแมว หรือสมัครสมาชิก TCC Club จะเป็นอีกอีเมล์นะคะ ตามที่ระบุในเอกสารแบบฟอร์มค่ะ
แยกสลิปการโอนเงินระหว่างใบสมัครประกวด กับการขึ้นทะเบียนด้วยนะคะ