แบบฟอร์มใบสมัครประกวดแมว Excel File PDF File
 1) ประกวดแมวไทย 1 ริง คลิ๊กดาวน์โหลดใบสมัครแมวไทย คลิ๊กดาวน์โหลดใบสมัครแมวไทย
 2) ประกวดแมว Fun Show 4 rings คลิ๊กดาวน์โหลดใบสมัคร Fun Show คลิ๊กดาวน์โหลดใบสมัคร Fun Show
 3) ใบสรุปจำนวนแมวที่ส่งเข้าประกวด คลิ๊กดาวน์โหลดใบสรุปจำนวนแมว คลิ๊กดาวน์โหลดใบสรุปจำนวนแมว
 4) ใบสมัครประกวดแมว CFA 10 rings   คลิ๊กดาวน์โหลดใบสมัคร CFA
คลิ๊กที่นี่ สำหรับผู้ที่ต้องการดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก-ขึ้นทะเบียนฟาร์ม-ขึ้นทะเบียนแมว

การส่งใบสมัครประกวด ต้องส่งพร้อมใบสรุปจำนวนแมว และแนบหลักฐานการโอนเงินมาในเมล์เดียวกันเท่านั้น
บัญชีออมทรัพย์ คุณสุนันท์ โซวประเสริฐสุข ธนาคารกสิกรไทย สาขาพุทธมณฑลสาย 4 เลขที่บัญชี
 261-2-13432-7

ใบสมัครแมวไทย และ Fun Show ส่งที่อีเมล์ cfct_cat@hotmail.com แจ้งยืนการส่งใบสมัครได้ที่ Line id : ntsfarm
ใบสมัคร CFA ส่งที่อีเมล์ entryclerk.idcatshow2018@gmail.com แจ้งยืนยันการส่งใบสมัคร +669 8959 5651
https://www.facebook.com/CFAInternationalAsiaCatShow2018